XXVI Międzynarodowe
Targi STACJA PALIW 2019

Data:
Start: 15.05.2019 10:00
Koniec: 17.05.2019 14:00

Adres:
EXPO XXI
Ignacego Prądzyńskiego 12/14

01-222 Warszawa
Polska

Organizator:
Polska Izba Paliw Płynnych:
ul. Słomińskiego 19 lok. 521,
00-195 Warszawa
tel. +48 22 637 50 77
Email: targi(at)paliwa.pl
DZIAŁ TARGÓW:
Department of Trade Fair:

Adrian Ćwikliński
a.cwiklinski(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 119
kom: +48 731 838 351

Bożena Runowska
b.runowska(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 105
kom: +48 720 832 004

Konkurs "Produkt Roku" 2019
Katarzyna Tomczak
k.tomczak(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 117
kom: +48 504 144 155

Rejestracja online

Wstęp na Targi jest bezpłatny.

W celu wejścia na teren Targów zwiedzający zgłasza się w punkcie rejestracji gości (hol główny) i wypełnienia formularz rejestracyjny lub dokonuje rejestracji online.

Zarejestrowanie się na targi STACJA PALIW 2019 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zgodnie z poniższym oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w Targach.

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19 lok. 521 w celach marketingowych, statystycznych oraz otrzymywanie newsletterów/alertów/ważnych informacji dot. rynku paliwowego, informacji marketingowych i handlowych, informacji o organizowanych przez PIPP szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i targach STACJA PALIW– najpóźniej do momentu wycofania zgody.

Zgadzam się na otrzymywanie od Polskiej Izby Paliw Płynnych informacji handlowej i marketingowej, informacji o organizowanych przez nas szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i targach STACJA PALIW drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu e-mail, w oparciu o art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zgadzam się na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Polską Izbę Paliw Płynnych przy wykorzystaniu mojego adresu e-mail, w oparciu o art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Targów STACJA PALIW - Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987.
2. W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w Targach STACJA PALIW jako Zwiedzający, Zwiedzający wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby PIPP jego danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu informowania go o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez PIPP wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez. Zwiedzający ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia.
3. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że podanie danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przez niego zgody.
4. Zwiedzający – wypełniając formularz rejestracyjny - zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polską Izbę Paliw Płynnych w celach wymienionych w pkt 2 powyżej.
5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Targach STACJA PALIW, konieczne do otrzymywania informacji oraz dalszej współpracy z Polską Izbą Paliw Płynnych.
6. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
7. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.
8. Zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyraża zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego w związku z uczestnictwem w Targach bez dodatkowego wynagrodzenia w celach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych Organizatora, w szczególności w reklamach, w Internecie, przy okazji artykułów prasowych relacjonujących Targi, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów.
9. Polska Izba Paliw Płynnych dba o bezpieczeństwo danych i korzysta z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do wysyłania informacji typu np. newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe, informacje o organizowanych przez PIPP szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i targach STACJA PALIW.
10. Dane osobowe Zwiedzającego będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z celami wskazanymi w pkt 2 i 9 powyżej – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: izba@paliwa.pl
11. Zwiedzający ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeśli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W celu zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie www.paliwa.pl  lub www.targi.paliwa.pl
13. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: izba@paliwa.pl.