Patronaty Honorowe 2018

 
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

 

 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

  

 

Polska Izba Handlu 

  

 

Urząd Dozoru Technicznego

  

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  

 

Transport Dozór Techniczny

  

 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

  

 

Agencja Rezerw Materiałowych

  

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  

 

Polska Organizacja Gazu Płynnego

  

 

Polski Komitet Normalizacyjny

  

 

 Przemysłowy Instytut Motoryzacji

  

 

Krajowa Izba Biopaliw

 

 

 Krajowa Izba Gospodarcza

  

 

Główny Urząd Miar

 

 

Instytut Transportu Samochodowego 

 

 

Urząd Regulacji Energetyki

 

 

Agnecja Rynku Energii