Patronaty Honorowe 2018

 
 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Polska Izba Handlu   
Urząd Dozoru Technicznego  
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  
Transport Dozór Techniczny  
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego  
Agencja Rezerw Materiałowych  
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
Polska Organizacja Gazu Płynnego  

Polski Komitet Normalizacyjny

 
 Przemysłowy Instytut Motoryzacji  
Krajowa Izba Biopaliw
 Krajowa Izba Gospodarcza  

Główny Urząd Miar