• sliderek_targi_1.jpg
 • sliderek_targi_4b.jpg
 • sliderek_targi_3.jpg
 • sliderek_targi_4aa.jpg
 • sliderek_targi_4.jpg
 • sliderek_targi_4aaa.jpg
 • sliderek_targi_4a.jpg
 • sliderek_targi_2.jpg
 • sliderek_targi_6.jpg
 • sliderek_targi_5a.jpg
04.12.2017

Krajowa Izba Biopaliw Patronem Honorowym XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018

Krajowa Izba Biopaliw

Krajowa Izba Biopaliw (KIB) jest organizacją branżową zrzeszającą i reprezentującą sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów. Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

W ramach swojej działalności KIB prowadzi działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową. Nasza oferta obejmuje zagadnienia o charakterze ogólnym jak i proinnowacyjnym. Dla członków Izby większość usług prowadzimy bezpłatnie. Koszt dla pozostałych podmiotów liczony jest zgodnie z cennikiem.

Celem tych usług jest dotarcie do jak najszerszego grona klientów z informacją. Członkowie Izby, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa są informowane o prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programach pomocy publicznej, targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych, zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej.

Zakres usługi proinnowacyjnej obejmuje indywidualne konsultacje godzinowe oraz przygotowanie oferty technologicznej lub zapotrzebowania na technologię.

KIB świadczy usługę doradczą o charakterze ogólnym nie tylko do sektora przedsiębiorstw, ale także do jednostek naukowo-badawczych, do władz samorządowych oraz do osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą. Koszt realizacji usług liczony jest zgodnie z cennikiem.

 

Źródło: http://www.kib.pl/ 

AKTUALNOŚCI

 • Halina-Pupacz-Prezes-Polska-Izba-Paliw-President-Polish-Chamber-of-Liquid-Fuels

  Świat szybko się zmienia, a wymagania klientów stale rosną. Dlatego innowacje, czysta energia, nowoczesne technologie są tym, czego polski przedsiębiorca dzisiaj potrzebuje, aby sprostać konkurencji. Organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowe Targi STACJA PALIW są okazją do zebrania najlepszych praktyk, omówienia bieżących problemów sektora paliw i energii, określenia priorytetowych zadań i znalezienia skutecznych sposobów ich realizacji. Dziękując za dotychczasową współpracę,  serdecznie zapraszam na 27. edycję Targów, która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2020 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

   Halina Pupacz

  Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych

Patroni 2019

Wystawcy 2019