• sliderek_targi_1.jpg
 • sliderek_targi_4b.jpg
 • sliderek_targi_3.jpg
 • sliderek_targi_4aa.jpg
 • sliderek_targi_4.jpg
 • sliderek_targi_4aaa.jpg
 • sliderek_targi_4a.jpg
 • sliderek_targi_2.jpg
 • sliderek_targi_6.jpg
 • sliderek_targi_5a.jpg
29.11.2017

Sorbent diatomitowy fimy Górtech o właściwościach chłonnych jako odpowiedź na potrzeby przemysłu i służb ratunkowych.

Sorbet Diatomitowy firmy Górtech

Górtech posiada jedyną w Polsce kopalnie skały diatomitowej z której produkuje sorbent substancji ropopochodnych. Kopalnia wraz z zakładem przeróbczym znajduje się, w malowniczej gminie Bircza, w powiecie Przemyskim. Obecnie firma przechodzi zmiany, zostało rozpoczętych wiele inwestycji które mają poprawić wydajność a także wprowadzić na rynek nowoczesne produkty sorpcyjne.

 

 

Ten polski granulat diatomitowy jest środkiem bardzo skutecznym, a jednocześnie prostym w obsłudze, sprawdzonym w wieloletniej praktyce. DIATO jest też produktem  zdecydowanie najtańszym, z dostępnych na polskim rynku. Służy przede wszystkim do usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych (takich jak: oleje, benzyna, ropa, smary, chłodziwa). Stosuje się go w halach fabrycznych, na stacjach benzynowych, w bazach paliwowych, w garażach, a także na ulicach i torowiskach. DIATO to preparat o rozbudowanej porowatej strukturze. Jest nieszkodliwym dla zdrowia i środowiska naturalnego co potwierdza jego brak w wykazie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (zał. nr l i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej; Dz. U. 105 z dnia 10.09.1997, poz. 671). 

Co sprawia, że jest on tak dobry? Otóż dzięki obróbce termicznej oraz optymalnie dobranemu uziarnieniu, DIATO posiada czterokrotnie wyższe zdolności pochłaniające. W praktyce oznacza to tyle, że l tona DIATO pochłania  odpowiednio: około 270 l ropy naftowej, 300 l powszechnie stosowanych olejów mineralnych lub 400 l chłodziw olejowych.

Kolejny niewątpliwy atut tego produktu, to fakt, że zużyty granulat diatomitowy DIATO, dzięki swoim specyficznym właściwościom, nie jest niebezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. Został on zakwalifikowany, do grupy odpadów: „Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne…” co w praktyce oznacza, że może być, bez żadnych ograniczeń, składowany na wysypiskach komunalnych i przemysłowych. Ta cecha sprawia, że może być stosowany bez obaw o konieczność jego późniejszej skomplikowanej utylizacji. 

Źródło: http://diato.pl/ 

Źródło: Krzysztof Smoroń- prezes firmy DIATO.

AKTUALNOŚCI

 • Halina-Pupacz-Prezes-Polska-Izba-Paliw-President-Polish-Chamber-of-Liquid-Fuels

  Świat szybko się zmienia, a wymagania klientów stale rosną. Dlatego innowacje, czysta energia, nowoczesne technologie są tym, czego polski przedsiębiorca dzisiaj potrzebuje, aby sprostać konkurencji. Organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowe Targi STACJA PALIW są okazją do zebrania najlepszych praktyk, omówienia bieżących problemów sektora paliw i energii, określenia priorytetowych zadań i znalezienia skutecznych sposobów ich realizacji. Dziękując za dotychczasową współpracę,  serdecznie zapraszam na 27. edycję Targów, która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2020 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

   Halina Pupacz

  Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych

Patroni 2019

Wystawcy 2019