XXVI Międzynarodowe
Targi STACJA PALIW 2019

Data:
Start: 15.05.2019 10:00
Koniec: 17.05.2019 14:00

Adres:
EXPO XXI
Ignacego Prądzyńskiego 12/14

01-222 Warszawa
Polska

Organizator:
Polska Izba Paliw Płynnych:
ul. Słomińskiego 19 lok. 521,
00-195 Warszawa
tel. +48 22 637 50 77
Email: targi(at)paliwa.pl
DZIAŁ TARGÓW:
Department of Trade Fair:

Adrian Ćwikliński
a.cwiklinski(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 119
kom: +48 731 838 351

Bożena Runowska
b.runowska(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 105
kom: +48 720 832 004

Konkurs "Produkt Roku" 2019
Katarzyna Tomczak
targi(at)paliwa.pl
tel. +48 22 637 50 77 wew. 106
kom: +48 504 144 155

Aktualności

01.03.2017

Bezpieczne i terminowe dostawy paliwa lotniczego

Rozmowa z Jarosławem Kilianem, CEO Flow Technics

Instalacje do paliw lotniczychJak zapewnić bezpieczną i terminową dostawę paliwa lotniczego?
Ogólnie można stwierdzić, że odbiorcy paliw lotniczych dzielą się na dwie podstawowe kategorie:
a) Odbiorcy instytucjonalni:
- lotnictwo komunikacyjne,
- lotnictwo wojskowe,
- lotnictwo służbowe (LPR-Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Graniczna)
- lotnictwo usługowe np. usługi agrotechniczne
b) Lotnictwo General Aviation (GA):
- lotnictwo aeroklubowe,
- lotnictwo prywatne, niezwiązane z usługami lotniczymi, w tym lotnictwo rekreacyjne i dla potrzeb firmowych itp.
Generalnie odbiorcy instytucjonalni nie mają większych problemów z terminowym i jakościowym zaopatrzeniem w paliwo, które jest zapewniane:
- przez wyspecjalizowanych operatorów (Petrolot, Lotos-Air BP, BGS itp.) albo
- we własnym zakresie (LPR, Policja, Straż Graniczna, agrolotnictwo itp.), które mają zorganizowane własne służby zaopatrywania.
Natomiast prawdziwym wyzwaniem jest zapewnienie dostaw odpowiedniej jakości paliw lotniczych dla odbiorców w zakresie lotnictwa GA ze względu na brak rozwiniętej sieci dystrybucji tych paliw. Odbiorcy, zmuszeni taką sytuacją, uciekają się do różnych sposobów zapewnienia sobie paliw:
Aerokluby często inwestują we własną infrastrukturę paliwową, niejednokrotnie z konieczności, użytkują stary, niespełniający żadnych standardów sprzęt, który jest dla nich dostępny lub próbują wykorzystywać urządzenia nieprzeznaczone do paliw lotniczych, co w każdym takim przypadku jest, niestety, niezgodne z przepisami oraz zwiększa ryzyko wypadków.
Odbiorcy prywatni są w jeszcze trudniejszej sytuacji ale również są przypadki, że prywatne firmy inwestują we własną infrastrukturę paliwową. Oczywiście jest to ekonomicznie bardzo nieefektywne gdyż urządzenia do paliw lotniczych są specjalistyczne i stosunkowo kosztownie a w takim przypadku są tylko w minimalnym stopniu wykorzystywane.
Z powodu braku rozwiniętej sieci dystrybucji paliw lotniczych i znacznych kosztów infrastruktury (wciąż) znaczna część odbiorców zapewnia sobie zaopatrzenie w paliwa lotnicze metodami "gospodarczymi" bez zapewnienia właściwej ich jakości, a nawet używając zastępczych rodzajów paliw (np. samochodowych).
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zbudowanie niezbędnej sieci dystrybucji, co jednak wymaga znacznych nakładów, zwłaszcza że po ostatniej zmianie przepisów każdy obrót paliwami lotniczymi wymaga uzyskania koncesji, co oczywiście dodatkowo skomplikowało i utrudniło działalność w tym zakresie.
 
Czy na rynku jest miejsce dla małych firm, czy raczej dostawy paliw lotniczych to domena dużych firm?
Dla odbiorców instytucjonalnych - domena dużych wyspecjalizowanych firm - natomiast dla sektora GA zdecydowanie jest miejsce dla mniejszych, ale odpowiedzialnych firm, które są w stanie zapewnić niezbędny poziom usługi dostawy paliw lotniczych.
 
W związku z rozwojem usług lotniczych dla prywatnego biznesu wzrastają dostawy avgasu na mniejsze lotniska aeroklubowe i prywatne - jakie wsparcie infrastrukturalne zapewniacie takim partnerom?
Nasza Spółka jest stricte specjalistyczną firmą w zakresie produkcji i dostawach urządzeń paliwowych. W szczególności jesteśmy wyspecjalizowani w urządzeniach do paliw lotniczych, posiadamy pełna ofertę profesjonalnych urządzeń:
a) Dla lotnictwa instytucjonalnego - pełny zakres oferty:
- urządzenia do tankowania statków powietrznych,
- urządzenia do przeładunku i magazynowania paliw lotniczych na lotniskowych bazach paliw,
- urządzenia do transportu i dystrybucji paliw lotniczych, w tym dla lotnictwa cywilnego oraz specjalne wykonania dla lotnictwa wojskowego.
b) Dla lotnictwa GA - pełny zakres oferty:
- urządzenia dla stacjonarnych lotniczych stacji paliw,
- kontenerowe stacje paliw,
- mobilne stacje paliw,
- mikrostacje paliw lotniczych na przyczepkach holowanych za samochodem osobowym.
Nasza oferta dla GA została specjalnie przygotowana w odniesieniu do specyficznych warunków w Polsce (uwarunkowania prawne, bardzo zróżnicowani odbiorcy) i pokryć całe niezbędne spektrum wymagań w tym również i w szczególności w zakresie zużycia paliw lotniczych na własne potrzeby jak i obrotu paliwami lotniczymi akcyzowymi i bezakcyzowymi.
 
Rozmawiał: Zdzisław Pisiński, Redaktor Naczelny miesięcznika „Paliwa Płynne", oficjalnego organu Polskiej Izby Paliw Płynnych